INFO PERIODISERING.

Periodisering is het gestructureerd opstellen van een trainingsschema op week-, maand- of jaarbasis (Micro, Meso en Macro niveau).
 
Dit is van zeer groot belang om ervoor te zorgen dat er voldoende variatie van de trainingsprikkels plaatsvindt.
 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trainingsprincipe van de "supercompensatie" en het trainingsprincipe van "de verminderde meeropbrengst".
 
We onderscheiden verschillende periodiseringsmodellen.
 
Voor beginnende atleten: Madwejev.
Voor gevorderde atleten: Kreer/Popov.
 
 
© Piet Meijdam - Amsterdam