PERIODISERINGSMODEL VAN KREER/POPOV.

 • Het periodiseringsmodel volgens Kreer/Popov is voornamelijk bedoeld voor gevorderde atleten.
 • Dit model beschrijft het trainingsschema voor een periode van 1 jaar.
 • Het model kan toewerken naar 1 wedstrijdpiek in de zomerperiode (Enkel periodisering) of naar 2 wedstrijdpieken, 1 in de winterperiode en 1 in de zomerperiode (Dubbel periodisering).
 • Verder beschrijft het model hoe er met de omvang en de intensiteit van de diverse trainingselementen moet worden omgegaan.
 • Het model behandelt de volgende perioden:
 • Voorbereidingsperiode I = November-December-Januari (VPI).
 • Voorbereidingsperiode II = Februari-Maart-April (VP II).
 • Wedstrijdperiode = Mei-Juni-Juli-Augustus (WP).
 • Overgangsperiode = September-Oktober (OP).
 • Verder beschrijft het model hoe er gehandeld moet worden ten aanzien van de diverse trainingsmiddelen. Denk hierbij aan omvang en intensiteit van de training, algemene en specifieke trainingselementen.
 • Verder beschrijft het model een cyclus van 2 of 3 weken waarin in het begin voornamelijk algemene oefeningen en aan het eind voornamelijk specifieke oefeningen worden gepland.
 • Het model gaat uit van het pirincipe dat de intensiteit en omvang het gehele jaar door op een hoog niveau van minimaal 80% moeten zijn en blijven.
 • Naarmate het wedstrijdseizoen nadert zal de intensiteit op een niveau van minimaal 95% zijn.
 • Een periode van een jaar bestaat dus uit boven beschreven 2 of 3 weeks cycli waarin de intensiteit en de omvang niet wezenlijk aan verandering onderhevig zijn.
 • Het is de bedoeling dat de oefenstof die binnen de weekcyclus gepland wordt voldoende variatie bevat om ervoor te zorgen dat de training optimaal effect blijft sorteren.
 • Het moge duidelijk zijn dat in de VPI en II het zwaartepunt meer op algemene oefeningen ligt en dat in de WP meer het accent ligt op specifieke oefeningen.
 
© Piet Meijdam - Amsterdam