JAARSCHEMA VOOR BEGINNENDE ATLETEN.

Hieronder staat een jaarschema ten aanzien van de diverse krachttrainingsmethodes die gehanteerd kunnen worden bij beginnende (jeugd)atleten.
 
Kern van dit schema is een tweeweekse microcyclus waarin in de 1e week 100% omvang wordt getraind (5 series) en in de 2e week de omvang teruggebracht wordt tot 60% (3 series).
 
Na 2 weken wordt overgeschakeld op een andere krachttrainingsmethode om gewenning te voorkomen.
 
Het proces van gewenning (te voorkomen door voldoende afwisseling) wordt mijns inziens in Nederland zwaar onderschat. Uit ervaring is gebleken dat eenzelfde krachttrainingsmethode gedurende hooguit 3 weken gehanteerd mag worden, daarna MOET overgeschakeld worden op een andere methode.
 
Het moge duidelijk zijn dat alleen de HOOFDOEFENINGEN volgens dit periodiseringsmodel getraind worden. Alle BIJOEFENINGEN worden blijvend getraind in serievorm van minimaal 8 en maximaal 15 herhalingen.
 
Week 1 Oktober Bodybuilding methode 5 series 10 herhalingen
Week 2 Oktober Bodybuilding methode 3 series 10 herhalingen
Week 3 Oktober Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 4 Oktober Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 5 November Bodybuilding methode 5 series 10 herhalingen
Week 6 November Bodybuilding methode 3 series 10 herhalingen
Week 7 November Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 8 November Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 9 December Bodybuilding methode 5 series 10 herhalingen
Week 10 December Bodybuilding methode 3 series 10 herhalingen
Week 11 December Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 12 December Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 13 December Bodybuilding methode 5 series 10 herhalingen
Week 14 Januari Bodybuilding methode 3 series 10 herhalingen
Week 15 Januari Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 16 Januari Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 17 Januari Bodybuilding methode 5 series 10 herhalingen
Week 18 Februari Bodybuilding methode 3 series 10 herhalingen
Week 19 Februari Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 20 Februari Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 21 Februari Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 22 Maart Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 23 Maart Bodybuilding methode 5 series 10 herhalingen
Week 24 Maart Bodybuilding methode 3 series 10 herhalingen
Week 25 Maart Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 26 Maart Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 27 April Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 28 April Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 29 April Herhalingsmethode I 5 series 8 herhalingen
Week 30 April Herhalingsmethode I 3 series 8 herhalingen
Week 31 Mei Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 32 Mei Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 33 Mei Herhalingsmethode I 5 series 8 herhalingen
Week 34 Mei Herhalingsmethode I 3 series 8 herhalingen
Week 35 Juni Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 36 Juni Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 37 Juni Herhalingsmethode I 5 series 8 herhalingen
Week 38 Juni Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 39 Juni ** Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 40 Juli Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 41 Juli Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 42 Juli Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 43 Juli Herhalingsmethode I 5 series 8 herhalingen
Week 44 Augustus Herhalingsmethode I 3 series 8 herhalingen
Week 45 Augustus Herhalingsmethode III 5 series 4 herhalingen
Week 46 Augustus Herhalingsmethode III 3 series 4 herhalingen
Week 47 Augustus Herhalingsmethode II 5 series 6 herhalingen
Week 48 September Herhalingsmethode II 3 series 6 herhalingen
Week 49 September Hersteltraining 3 series 6 herhalingen
Week 50 September Hersteltraining 3 series 6 herhalingen
Week 51 September Hersteltraining 3 series 6 herhalingen
   
** = Belangrijkste wedstrijd van het jaar (Nederlandse Kampioenschappen).
 
 
 
© Piet Meijdam - Amsterdam