VEILIGHEIDSASPECTEN TIJDENS DE KRACHTTRAINING.

Tijdens de krachttraining moet aan de veiligheid de nodige aandacht besteedt worden. Er wordt immers met zwaar materiaal gewerkt en een ongeluk zit in een klein hoekje. Jaarlijks gebeuren diverse dodelijk ongelukken in de diverse fitnesscentra.
 
Aandacht moet besteed worden aan de navolgende punten:
  1. ADEMHALING. De ademhaling is eigenlijk niet het eerste waaraan gedacht wordt als je over veiligheid spreekt. Het is echter van groot belang om tijdens de oefening een goede ademhalingstechniek te hebben. Normaal gesproken regelt de ademhaling zichzelf en dat gaat in 95% van de gevallen automatisch goed. Denk eraan dat er in de concentrische fase van de beweging uitgeademd moet worden en in de excentrische fase ingeademd moet worden.
  2. TECHNIEK. De techniek in de diverse oefeningen verdient de nodige aandacht. Vaak speelt hier de lenigheid ook een belangrijke rol. Als iemand te stijf is of te lenig is kan er een verkeerde technische beweging inslijpen die op de lange duur schadelijk voor het menselijk lichaam zal zijn. Het is dus van groot belang aan de technische uitvoering van de diverse oefeningen de nodige aandacht te besteden en te blijven besteden. Algemeen bekend is dat techniek het best aangeleerd kan worden op jeugdige leeftijd (10-15 jaar).
  3. SCHOEISEL. Zie hiervoor het aparte gedeelte over schoeisel.
  4. Het gebruik van een GEWICHTHEFRIEM of POWERLIFTRIEM en KNIEBANDAGES. Zie hiervoor het aparte gedeelte over deze spullen. Maatregelen krachttraining.
  5. HALTER / MACHINE. Bij gebruik van halters en de diverse machines moet erop gelet worden dat deze van een goede kwaliteit zijn. Slecht materiaal veroorzaakt vervelende blessures. Bij een halter gaat de voorkeur uit naar een gelagerde Olympische halterstang. Het gebruik van machines moet zoveel mogelijk voorkomen worden, tenzij er oefeningen zijn die moeilijk uitvoerbaar zijn met halters. Gebruik in dat geval zoveel mogelijk machines waarin de atleet zich vrij kan bewegen, dus geen machines waarin de machine de beweging bepaald!.
  6. CONDITIE. Het moge duidelijk zijn, dat conditie een belangrijke rol speelt binnen de krachttraining. Dit soort conditie heeft niets te maken met uithoudingsvermogen voor duursporters, maar meer in de vorm van krachtuithoudingsvermogen. Immers 5 series van 12 herhalingen in een oefening als kniebuigen gaat je niet in de koude kleren zitten. Dit is één van de meest extreme oefeningen en dit vereist een ijzersterke conditie.
  7. ASSISTENTIE. Om de veiligheid optimaal te waarborgen is het raadzaam om bij de diverse oefeningen gebruik te maken van zogenaamde "spotters". Bijvoorbeeld iemand die bij het bankdrukken achter de atleet plaats neemt en hem helpt met het gewicht te tillen wanneer hij dat niet meer zelf kan wegdrukken. Jaarlijks zijn diverse dodeijke ongevallen te betreuren in de diverse fitnesscentra, omdat men hieraan niet voldoende aandacht besteedt.

 

 
© Piet Meijdam - Amsterdam