HET ZO BEROEME KRACHT - SNELHEIDSDIAGRAM.

 
Bovenstaand schema geeft de relatie tussen kracht en snelheid weer.
 
Bij een 100% snelheid zal de kracht nagenoeg tot nul zijn gereduceerd.
 
Bij een 100% kracht zal de snelheid nagenoeg tot nul zijn gereduceerd.
 
Training tussen 70% en 100% krachtsbelasting zal voonamelijk een verschuiving van de curve bovenin het schema veroorzaken en omgekeerd t.a.v. de snelheid.
 
Krachtsporters zullen voornamelijk aan de krachtzijde trainen.
 
Snelheidssporters zullen dat overwegend aan de snelheidzijde doen.
 
 
 
© Piet Meijdam - Amsterdam