ALGEMENE OPMERKINGEN t.a.v. KRACHTTRAINING.

  • Kracht is één van de vier motorische grondeigenschappen.
  • Naast kracht kennen we ook nog snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid.
  • Kracht is naar mijn mening de mooiste en de leukste motorische grondeigenschap, omdat deze het best van allen trainbaar is.
  • Denk hierbij aan een 16-jarige jongen die wil beginnen met krachttraining.
  • Normaal gesproken zou deze jongen bijvoorbeeld in de oefening kniebuigen 60 kg als maximum hebben. Als hij echter het wereldrecord in kniebuigen zou verbeteren (ongeveer 470 kg) dan zou dit een verbetering van bijna 800% inhouden!
  • Dezelfde jongen zou bijvoorbeeld over de 100 meter sprint 12 seconden doen. Als hij later in zijn sportloopbaan een wereldrecord zou lopen, zou dit een verbetering van ongeveer 20% zijn.
  • Het moge duidelijk zijn dat vooruitgang in de krachttraining procentueel gezien de grootste winst zal opleveren.
 
 
 
© Piet Meijdam - Amsterdam