Welkom op de website van Piet Meijdam.

Over Discuswerpen in de Atletieksport.
 
 
Met deze site wil ik een aanzet geven om de theoretische en praktische achtergrond die ik de afgelopen 30 jaar als trainer/coach heb opgedaan met menig Nederlands atleet, in het bijzonder discuswerp(st)ers en krachtspor(s)ters, voor velen beschikbaar maken.
 
Voor het goed begrijpen van alle aspecten van de training is een jarenlange ervaring en theoretische kennis van groot belang. Als basis hebben de diverse trainerscursussen van de Atletiekunie hun nut bewezen.
 
Deze cursussen gaan diep in op de theoretische, fysiologische en trainingstechnische achtergrongen. Vandaar dat ik iedereen die binnen de atletieksport actief training wil (gaan) geven, sterk aanbeveel deze cursussen te volgen.
 
Verder is het van belang dat de (toekomstige) trainer met vakgenoten overlegt c.q. discussieert over de te volgen strategie, dit in het belang van de atleet en van de eigen ontwikkeling.
 
Lees vakliteratuur ter verbreding van de kennis.
 
Een woord van dank aan iedereen die geholpen heeft deze site tot stand te laten komen en dank aan de atleten die mij de afgelopen 30 jaar het vertrouwen hebben gegeven hun training te mogen verzorgen en zodoende mij in staat hebben gesteld om de nodige ervaring op te doen.
 
Bij vragen of suggesties mag je altijd contact met mij opnemen.
 
Ik wens iedere bezoeker van mijn site veel leesplezier.
 
 
 
© Piet Meijdam - Amsterdam